Waarom Goud Kopen

Op de vraag waarom ze goud kopen hebben de meeste mensen een heel verschillend antwoord. Zo is het onder andere een goede reden om de invloeden van de inflatie tegen te gaan, maar gebruiken mensen het goud ook om er voor te zorgen dat er een leuk rendement gemaakt kan worden met een bepaald kapitaal. Bovendien kiezen mensen ervoor om goud aan te kopen vanwege de vrijstelling van btw. Op die manier kan men dus eigenlijk heel voordelig investeren en op die manier profiteren van een aantrekkelijk rendement. Tenslotte antwoorden mensen op de vraag waarom ze goud kopen bijvoorbeeld ook met redenen die betrekking hebben op het verzamelen van munten, er bestaan namelijk prachtige exemplaren die stuk voor stuk de moeite waard zijn.

Wanneer men kopers vraagt waarom ze goud kopen komen ze zoals gezegd met verschillende antwoorden. Een van de antwoorden die men over het algemeen vaak hoort is het zorgen voor een kapitaal dat niet beïnvloed zal worden door de inflatie. Met name wanneer men de beschikking heeft over een mooi kapitaal is het namelijk erg vervelend wanneer de inflatie oploopt. Dit kan er namelijk gemakkelijk voor zorgen dat het kapitaal een deel van z’n waarde zal verliezen en dat men op die manier geld verliest zonder dat hier iets voor terug komt. Op de vraag waarom ze goud kopen zeggen ze dan ook vaak dat dit een uitstekende methode is om er voor te zorgen dat de inflatie geen kans krijgt. Wanneer men een bepaald kapitaal omzet in goud is er van inflatie namelijk geen sprake meer. Inflatie staat voor het verschijnsel waarbij een bepaalde munteenheid naar verloop van tijd minder waard wordt. Er bestaan verschillende redenen voor het ontstaan van de inflatie, maar zeker in tijden van economische onrust loopt deze over het algemeen aardig op. Dit betekent dat men een aanzienlijk deel van het kapitaal kwijt kan raken, terwijl dit helemaal niet nodig is. Wanneer we mensen vragen waarom ze goud kopen is het dus helemaal niet zo’n raar antwoord wanneer ze zeggen dat ze dit doen om de waardevermindering tegen te gaan. De inflatie wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat de verschillende overheden geld bijdrukken om van hun schulden af te komen. Het geld wordt op die manier snel minder waard als gevolg van de wet van vraag en aanbod, waardoor men op zoek zal moeten naar alternatieven. Waar de overheden er voor kunnen kiezen om geld bij te drukken en zichzelf op die manier uit de problemen te helpen kunnen ze er, helaas voor hen, niet voor kiezen om meer goud bij te laten maken. Waarom mensen goud kopen is dus helemaal niet zo moeilijk te beantwoorden, door simpelweg aan de voordelen met betrekking tot het beperken van de invloeden van de inflatie te denken.

Daarnaast kunnen mensen die goud kopen op de vraag waarom ze goud kopen ook antwoorden dat ze graag willen investeren in een bepaald product dat z’n waarde niet verliest wanneer het economisch allemaal wat minder gaat. Zolang het goed gaat met de economie is goud bijvoorbeeld interessant vanwege het feit dat de waarde van het kapitaal behouden zal blijven, maar het is daarnaast ook heel interessant om goud te kopen wanneer het juist wat minder gaat. Op de vraag waarom ze goud kopen zullen de meeste mensen op dat moment namelijk antwoorden dat ze verwachten dat de vraag naar goud zal gaan stijgen, onder andere vanwege de grote mate van zekerheid die er mee gepaard gaat. Anders dan bij andere aandelen wordt de koers van het goud niet onzeker en gaat deze als gevolg van de grotere vraag dus omhoog. Door op tijd in te stappen en het goud aan te kopen kan men daarom profiteren van deze stijging. Op de vraag waarom ze goud kopen antwoorden ze in dat geval dus dat ze er graag winst mee willen maken wanneer dit niet meer mogelijk, of heel moeilijk, is aan de hand van de overige mogelijkheden die er op de markt bestaan.

Een ander antwoord op de vraag waarom ze goud kopen is de vrijstelling van btw. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om te investeren in andere edelmetalen, maar dat brengt over het algemeen een belangrijk nadeel met zich mee. Het grote voordeel van het beleggen in goud is namelijk dat men niet te maken krijgt met de verplichting tot het betalen van btw. Op ieder product dat we in Nederland kopen om ons leven aangenamer te maken zit btw. Op voeding zit minder btw dan op bijvoorbeeld een televisie, maar we dienen altijd belasting te betalen wanneer we bepaalde producten aan willen schaffen. Op de vraag waarom mensen goud kopen antwoorden veel mensen met het argument van de btw, omdat deze niet bestaat voor investeringen in goud. Men betaalt om die reden gewoon de intrinsieke waarde van het goud plus de eventuele kosten die de handelaar in rekening brengt om het goud daadwerkelijk te verkopen. Het mooie hiervan is dat het rendement dat men gaat maken met het goud min of meer direct uit zal komen bij de eigenaar van het edelmetaal. Op de vraag waarom mensen goud kopen kunnen we dus antwoorden dat er op deze manier snel aan de investering in het edelmetaal te verdienen is, zonder dat men bijvoorbeeld eerst de kosten van de btw terug hoeft te verdienen.

Tenslotte antwoorden mensen op de vraag waarom ze goud kopen vaak dat het een ideale manier is om een mooie verzameling munten op te bouwen. De gouden munten zijn al vanaf het prille begin heel interessant voor een grote groep verzamelaars. Het mooie van deze munten is dat ze van een uitzonderlijke schoonheid zijn, puur vanwege de kwaliteit van het edelmetaal. Al sinds wij mensen spullen verzamelen is het goud altijd populair geweest. Op de vraag waarom ze goud kopen antwoorden om die reden veel mensen dat ze het gewoon erg mooi vinden en dat het daarnaast ook nog eens een grote waarde vertegenwoordigt.