Goud Koers

De goud koers is natuurlijk van groot belang voor iedereen die in goud wil gaan beleggen. Juist wanneer we gaan beleggen zijn we namelijk altijd op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk te verdienen aan de goud koers. Het is daarbij natuurlijk de bedoeling om in te stappen bij een bepaalde prijs en vervolgens te hopen dat de koers verder op zal lopen. In dat geval kunnen we het goud namelijk weer met winst verkopen en worden we er uiteindelijk dus beter van. Wanneer we naar de goud koers kijken kunnen we onder andere natuurlijk de historie bekijken, de manier waarop deze wordt uitgedrukt en daarnaast is het interessant om een aantal factoren te benoemen die van invloed zijn op de goudkoers. Om een voorspelling over de toekomst te kunnen doen is de verwachting in de toekomst van belang.

Wat betreft de historie van de goud koers valt er een hoop te vertellen. Aan de hand hiervan kunnen we namelijk heel goed inschatten wat er in de toekomst ongeveer zal gebeuren. Net als bij andere beleggingen bieden in het verleden behaalde resultaten natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar we kunnen op deze manier wel een stuk beter inschatten in welke richting de prijs zal gaan bewegen. Op die manier kunnen we onder andere bepalen of het interessant is om bij een bepaalde goud koers in te stappen en op die manier te gaan verdienen aan de waarde van goud. Wat betreft de historie is het vooral interessant om naar de afgelopen 100 jaar van de goud koers te kijken. Op die manier kunnen we namelijk zien dat de prijs van het goud eigenlijk heel erg lang stabiel is geweest, op een aantal dollar per troy ounce. Het goud hield op die manier altijd z’n waarde, zonder dat het om een zeer hoog bedrag ging. Met name om die reden hield men de goud koers vaak in de gaten om er voor te zorgen dat het eigen kapitaal behouden bleef en dat bijvoorbeeld de inflatie geen kans kreeg. Iedereen die een groot kapitaal bezit kan op die manier gebruik maken van de goud koers, ook wanneer deze helemaal niet zo hard stijgt of zelfs gewoon stabiel blijft. We kunnen aan de historie van de prijs van het goud zien dat we er niet bang voor hoeven te zijn dat het goud z’n waarde verliest. Zeker weten doen we bijna niets in het leven, maar de kans is wel heel klein dat de goud koers echt heel erg laag zal gaan eindigen.

De goud koers wordt uitgedrukt in dollars of euro’s per troy ounce. Dit is een Amerikaans gewicht dat we hier verder niet echt kennen. We mogen het troy ounce dan ook niet verwarren met het ‘ons’ zoals we dat hier kennen. Een ons is namelijk honderd gram, terwijl het troy ounce ongeveer 31 gram bedraagt. Het troy ounce is exact het gewicht van een groot aantal gouden munten en daar heeft men natuurlijk niet zomaar voor gekozen. Aangezien de goud koers is uitgedrukt in dollars of euro’s per troy ounce kan men op die manier namelijk heel gemakkelijk berekenen wat de waarde van de eigen collectie is. Men kan het aantal munten heel eenvoudig vermenigvuldigen met de prijs van het goud op dat moment en weet zo meteen hoeveel men in het edelmetaal geïnvesteerd heeft.

Er zijn natuurlijk een aantal factoren van invloed op de goud koers. Samen zorgen zij voor een zeer stabiele prijs, die de laatste tientallen jaren eigenlijk alleen maar omhoog gegaan is. Voor die tijd was de goudkoers min of meer stabiel en was het daarom vooral interessant om goud te kopen wanneer men bijvoorbeeld de inflatie tegen wilde gaan. Nu de prijs van het goud zo sterk gestegen is zien ook steeds meer beleggers de mogelijkheden van dit product en proberen ze aan de hand van het bezit ervan een leuk rendement te maken. Zeker de afgelopen tientallen jaren is dat uitstekend gelukt en hebben veel mensen dus een mooi bedrag overgehouden aan het goud. Het mooie van de goud koers is daarbij dat de factoren die van invloed zijn op het moment dusdanig gunstig lijken dat de prijs nog wel eens veel verder zou kunnen gaan stijgen. Een van de factoren die zorgt voor de vormgeving van de goud koers is namelijk de eventuele onrust op de verschillende financiële markten. Wanneer de landen in een economische crisis belanden verdwijnt over het algemeen al snel het vertrouwen van de beleggers in de reguliere markten. Dit betekent dat ze op zoek gaan naar alternatieven en hier is de goudmarkt er een van. Op die manier neemt de vraag naar goud sterk toe en dat zien we natuurlijk terug in een hogere goud koers. Daarnaast is bijvoorbeeld de inflatie een belangrijke factor die van invloed is. Wanneer de inflatie oploopt gaan beleggers op zoek naar mogelijkheden om dit tegen te gaan en komen ze over het algemeen al snel uit bij het goud. De goud koers kan ze dan namelijk een hoop leuke winsten brengen wanneer deze zich op de juist manier blijft ontwikkelen.

De verwachting van de goud koers is dusdanig dat het eigenlijk voor iedereen heel interessant is om goud aan te gaan kopen. Een groot aantal deskundigen verwacht namelijk dat de stijging van de goudprijs nog wel even door zal blijven gaan nu er wat onrust heerst op de verschillende financiële markten en het de verwachting is dat een aantal landen er alles aan zal gaan doen om de schulden af te lossen. Een aantal landen kiest er daarbij graag voor om geld bij te drukken en op die manier indirect de eigen munt te verzwakken. Wanneer men een kapitaal in die munteenheid aanhoudt zal de waarde hiervan afnemen. Door het kapitaal om te zetten in goud krijgt men echter te maken met de goud koers en zal de inflatie dus geen kans zien om de waarde van het totale kapitaal aan te tasten.